Fiske i Dammån

För att fiska i Dammån så krävs det att du äger ett fiskekort, dessa säljs via specifika återförsäljare eller online. Det lättaste är att köpa fiskekortet via datorn eller mobilen på hemsidan https://www.ifiske.se/fiskekort-damman.htm. När du har köpt ett fiskekort får du ett kvitto i mobilen som används eller så kan du skriva ut den via din dator.

Områden
I Häggsåssjön, Dromtjärnarna samt Torrisbotjärn är fiske tillåtet mellan 1 januari och 31 december dvs hela året. Dammån och Bastuån är fiske tillåtet från den 1 juni till den 31 augusti.

Föreskrifter
Både öring och harr har krav på storlek för fångst och öring har även krav på fångster per dag.
Harr måste minst vara 30cm.
Öring måste minst vara 45cm och enbart 1 öring/dygn.

Förbjudet
Latmete samt lodmete och nätfiske är förbjudet i hela Dammån.

Totalt fiskeförbud råder
Hängbron uppströms i Lekarån och till Storfallet.
Från vindskyddet (50 m uppströms fisktrappan) nedströms till hängbron vid kraftverket, på kraftverkets sida gäller förbudet vidare förbi hängbron och till 50 m nedströms utloppet av kraftverksströmmen.

Rekommendationer från föreningen

Vi kan skriva regler om både det ena och det andra men hur man beter sig är det svårt att lagstifta om. Att behandla andra som man vill bli behandlad själv är en bra grundregel.

Öringsfiske är ett rörligt fiske där man tjänar på att byta plats ofta. Välj startplats för ditt fiske med sunt förnuft. Gå aldrig ut framför en annan fiskare, ett kast ett steg är en bra grundregel. Det är ditt ansvar att försäkra dig om att ditt fiske inte stör någon annan fiskare. Ha respekt för naturen för det är ett stort arv vi förvaltar åt kommande generationer. Tänk på att ta med dig ditt skräp och använd så långt det är möjligt redan upptrampade stigar. Om du gör upp eld vill vi att du gör det med förstånd och gärna vid våra vindskydd eller där det eldats förut.

Att fiske kan bedrivas som det gör i Dammån beror till stor del av välvilja från privata markägare. Visa respekt för dem och tacka genom att inte göra åverkan eller i onödan störa de som bor längs ån.

För ytterligare regler eller förklaringar gå till
https://www.ifiske.se/fiske-damman.htm

Fiskeguider

Jimmy Stockhaus: 073-8412586. jimmy.stockhaus@hotmail.com

Jacop Tiilikainen: 070-8880667. Jacopmt@hotmail.com

Mattias Burkhard: 073-6256067. mattiasburkhard@gmail.com

 

Fiskekort

Köp fiskekortet digitalt här, eller scanna qr-koden.

Om fiskekortet ska köpas fysiskt så finns de att köpa på följande orter under dagtid:

  • Camp Dammån
  • Hallen, ICA Karl-Ors bua

Priser för fiskekort:
Dygnkort för 130kr
Veckokort för 500kr
Säsongskort för 1200 kr. 1 juni – 31 maj

Barn under 16 fiskar gratis i sällskap med en vuxen som löst gällande fiskekort. Dygnskort gäller från det klockslag du själv väljer och sedan 24timmar framåt.